Crear música a l’aula mai ha estat tant fàcil

Publicació al blog

Us imagineu trobar una aplicació digital gratuïta que ens permeti treballar l’educació musical de diferents punts de vista i que a més a més faci que els nens puguin experimentar la música d’una manera més activa? Doncs si, i té nom! Es diu Song Maker.

Què és?

Captura de l'entorn del Chrome Music Lab Song Maker

Captura de l'entorn del Chrome Music Lab Song Maker

Tal com ja us hem avançat en aquesta breu introducció el Song Maker és una aplicació que podem trobar a la xarxa que no requereix que es faci cap descàrrega ni instal·lar cap aplicació. Només hem d’agafar el nostre dispositiu, entrar al lloc web corresponent i començar a practicar.

Només entrar ja veurem que no té un menú massa complicat sinó que hi ha una pantalla molt gran dividida en quadrats i altres símbols, com ara uns punts més grans i uns de més petits. A la zona inferior esquerra trobarem tres botons: el botó per reproduir la nostra producció musical,i dos botons amb el dibuix de dos instruments. Aquests últims ens serviran per triar l’instrument principal (esquerra) i el secundari (dreta).

Al centre d’aquesta zona veurem una petita barra amb un número. Això és el tempo i com major sigui el número més ràpid anirà la producció musical.

A la zona inferior dreta trobarem quatre botons: Mic (micròfon), Settings (configuració), Undo (desfer) i Save (guardar).

A la zona superior dreta també trobarem el botó Restart (tornar a començar) i about (per a tenir més informació).

Veurem que cada nota musical té un color diferent amb la qual cosa podrem fer obres d’art visuals… i sonores!

On la puc trobar?

Per poder utilitzar aquesta aplicació, cal anar a la pàgina web https://musiclab.chromeexperiments.com i una vegada siguem a dins només haurem de seleccionar l’aplicació de la qual estem parlant, el Song Maker.

Com funciona?

Per començar el que hem de fer és apretar sobre els quadrats que hi ha de manera general per tota la pàgina. Si ens imaginem que és un pentagrama (sense clau de sol) veurem que els quadrats van d’esquerra a dreta, és a dir, els quadrats que seleccionem més a l’esquerra sonaran abans que els que estan més cap a la dreta. A més, aquells quadrats que estiguin més cap a dalt seran notes més agudes que aquells que estiguin més a baix.

Tenint això present, veurem que podem tocar peces musicals que ja coneixem escrivint les partitures dins del programa… O bé podem fer dibuixos aprofitant que cada nota és d’un color i veure quina melodia ens poden transmetre les nostres petites (o grans) creacions.

Com la puc introduïr a l’aula?

Aquesta aplicació la podem utilitzar a l’hora de treballar i practicar diferents continguts de l’educació musical, com ara les notes musicals, els ritmes, els instruments i les seves famílies… Aquesta eina permet que els i les xiquetes puguin aplicar allò que han après fent que mitjançant l’experimentació amb una app segura els permeti provar i equivocar-se sense repercussions… i aprenguin activament i significativa!

Alguns dels continguts clau que es poden treballar amb aquesta aplicació poden ser Codis i terminologia utilitzats en la lectura, producció i interpretació de les obres d’art; L’interès, valoració i respecte pel fet artístic i per les produccions artístiques pròpies i alienes; l’Ús de recursos digitals en l’expressió artístiques; Imaginació i creativitat en l’expressió i comunicació artística.

Quines competències del currículum actual puc treballar amb aquesta aplicació?

Tenint en compte el Decret 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària que estableix la normativa vigent de l’educació de Catalunya, hi ha un seguit de competències que es poden treballar mitjançant aquesta aplicació. Si ens fixem en l’àmbit artístic, es poden treballar les tres dimensions contemplades:

Dimensió Percepció, comprensió i valoració:

Competència 2. Utilitzar  elements bàsics dels llenguatges visual, corporal i musical i estratègies.

Dimensió Interpretació i producció:

Competència 6. Interpretar música vocal i instrumental amb elements i recursos bàsics del llenguatge musical.

Dimensió imaginació i creativitat:

Competència 8. Improvisar i crear amb elements i recursos bàsics dels diferents llenguatges artístics.

Competència 9. Dissenyar i realitzar projectes i produccions artístiques multidisciplinàries

Vols veure alguns exemples de cançons interpretades amb el Chrome Music Lab Song Maker? A continuació et facilitem alguns exemples publicats a la xarxa. T’animem a fer creacions com aquestes!

We will rock you Chrome Music Lab Song Maker

Super Mario Bross Theme Chrome Music Lab Song Maker

Harry Potter Theme Chrome Music Lab Song Maker

Dance Monkey Chrome Music Lab Song Maker

Sol·licitud d'informació i pressupost

Taller: Crea el teu propi robot!

Públic: Infantil