Termes i condicions generals de contractació i compra online

Els nostres serveis i productes

Cursos virtuals i asincrònics

Si no s’especifica el contrari, tots els cursos que s’ofereixen de manera virtual a la pàgina web de Sabana.cat, utilitzen la plataforma Moodle de Sabana com a Entorn Virtual d’Aprenentatge (EVA). En aquest sentit, Sabana es reserva el dret d’utilitzar altres entorns EVA en casos específics de manteniment del Moodle, restauració de dades o col·lapse del mateix. En aquest cas, és responsabilitat de Sabana el fet de migrar tots els recursos d’ensenyament i d’aprenentatge, mantenir el procés de comunicació i avaluació a través del nou entorn EVA o de les eines que es proposin per part de Sabana. Tant si aquest fet succeeix un cop s’ha iniciat el curs, com si s’ha d’iniciar, es notificarà a l’adreça de correu electrònic facilitat per les persones matriculades al curs de formació.

És important llegir les característiques de cada curs abans de matricular-se. El reconeixement de tercers, com podria ser el cas de l’Institut de les Ciències de l’Educació (ICE) o del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, s’especificarà en cada cas a la pàgina corresponent de cada curs sempre que pertoqui. 

 

Procés de matrícula als cursos virtuals

Els cursos asincrònics i virtuals es mostraran al catàleg de cursos de la pàgina www.sabana.cat/cursos i el procés de matrícula es realitzarà a través d’aquest espai si l’equip de sabana no indica el contrari, com per exemple, en ofertes promocionals específiques de Sabana o sortejos de matrícula de la mateixa empresa. Durant el procés d’enregistrament es demanaran dades personals que han de ser verídiques a fi d’oferir els certificats d’aprofitament i/o el reconeixement de tercers. 

Durant el registre i/o inici de sessió a fi d’esdevenir persona matriculada al curs de formació, és important que, a l’hora de realitzar el pagament a través de Paypal, indiquis el teu nom i cognom sempre i quan sigui possible en el procés de pagament. 

La inscripció a l’EVA, preferiblement serà el Moodle de Sabana, s’efectuarà per part de l’empresa formadora entre el transcurs del dia de matrícula fins el mateix dia d’inici del curs (ambdós dies inclosos). 

 

Incidències

En el cas d’observar o patir alguna incidència del nostre producte o servei, demanem ens ho feu saber a la següent adreça: hola@sabana.cat. Sabana treballarà per solucionar la incidència o donar alternatives tant ràpid la infraestructura material, tecnològica i humana de la empresa ho possibiliti.

 

Canvi de convocatòria i o de curs

No s’acceptaran canvis de convocatòria ni de cursos una vegada formalitzada la matrícula.

 

Devolucions

S’admetrà la devolució dels diners de la matrícula del curs, en el cas de l’anul·lació de la convocatòria de l’activitat formativa per part de Sabana a través dels canals de l’empresa.

 

Dret de desistiment

D’acord amb l’article 101, 97.1.i) i 103 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, s’informa del dret de desistiment dels alumnes amb la matrícula finalitzada: hi ha 14 dies naturals per a l’exercici d’aquest dret, sense necessitat de justificar la decisió i sense cap mena de penalització, mitjançant el nostre formulari de desistiment que es pot sol·licitar a través del correu electrònic hola@sabana.cat

El desistiment consisteix en l’anul·lació total de la matrícula amb dret a devolució de l’import total, sempre que se sol·liciti en els catorze dies naturals després de formalitzar-la.

La devolució de l’import de la matrícula està condicionada a que l’alumne no hagi entrat mai a l’aula virtual de l’EVA del propi curs i a la confirmació definitiva del pagament per part de l’estudiant.

Si exerceixes el teu dret de desistiment de la matrícula, Sabana procedirà a la devolució, en el termini màxim de trenta (30) dies, del pagament que hagis efectuat, a comptar des de la data en què acceptem la sol·licitud.

 

Dret d’admissió

Sabana es reserva el dret d’admissió d’alumnes a la matriculació dels cursos i al campus virtual, i la cancel·lació immediata de la matrícula si un alumne incompleix els requisits per realitzar una activitat formativa.

Proposta editorial

Tota la proposta editorial de SABANA és allotjada als serveis de Amazon KDP a través d’un servei “Print on demand“. D’aquesta manera, SABANA EDUCACIO SL externalitza el servei de publicació, impressió, venta i distribució amb una empresa externa.


Les persones compradores d’aquests productes han de tenir en compte les polítiques de venta i d’atenció al consumidor d’Amazon, així com conèixer que facilitaran les seves dades a efectes comercials fora de la infraestructura tecnològica de Sabana.cat

Sol·licitud d'informació i pressupost

Taller: Crea el teu propi robot!

Públic: Infantil